ECHO CANCELLING

ECHO CANCELLING

Os dous canceladores de ecos de alto rendemento fan que os gap fillers de TRedess sexan ideais para funcionar en redes dunha única frecuencia con illamento limitado entre as antenas transmisoras e receptoras. Dispoñemos de dúas versións diferentes: DAE e DEEC.

Por normal xeral, dise que un gap filler sen cancelador de ecos pode ser instalado nunha rede SFN (utilizando o mesmo canal de entrada e saída), mais necesita dun nivel de sinal de ecos 10dB inferior ó sinal principal.

Os Gap filler de TRedess poden ser instalados en lugares donde o nivel do sinal de ecos é ata 10dB (se utilizamos DAE) ou 30dB (se utilizamos DEEC) maior có sinal principal (valores de referencia recomendados).

01

Características

Rango máximo de ganancia: DEEC (-30dB) e DAE (-15dB)

Ventá de cancelación: DEEC (3+16 ventás de cancelación hasta 31μs) e DAE (0-8μs)

Características: DEEC (Cancelación Doppler e Spectrum Amplitude Equalization)

02

Propiedades avanzadas

Ecualizador Digital Adaptable

O Cancelador de Ecos DAE está deseñado para ser utilizado en condicións de eco moderadas, soporta un nivel de marxe de ganancia de 10dB e leva a cabo a ecualización do espectro.

Ademais de cancelar o eco que se produce polo acoplamento entre as antenas transmisora e receptora, é capaz de cancelar calquera eco do sinal de entrada que teña un retraso coa face principal de entre 0 e 8 microsegundos.

Deste modo, o circuíto do cancelador de ecos permite corrixir as distorsións na amplitude do sinal de entrada do gap filler cando os ecos son producidos por propagación multitraxecto e en caso de que as faces estean dentro da ventá de cancelación.

O dispositivo DAE ecualiza o espectro en toda a ventá de cancelación.


Señal de entrada
Señal de salida
03

Vantaxes e beneficios

Cancelador de Ecos DEEC

O Cancelador de Ecos DEEC pode suprimir o efecto Doppler e cancelar un nivel de ecos cunha marxe de ganancia maior, o que proporciona unha MER óptima:

MER de saída > 29dB para unha marxe de ganancia de 20dB (con MER de entrada > 35dB)

O cancelador de ecos DEEC tamén inclúe a funcionalidad Spectrum Amplitude Equalization (patentada por TRedess EP1555769A2, ES2274659, ES2297976) que non só corrixe a distorsión producida por el filtro paso banda de saída (precorrección lineal) sinon que tamén compensa a distorsión en amplitude do sinal RF recibido na entrada

Para a cancelación dun eco 24dB maior que o sinal principal proporciona un MER de saída > 24dB.

Sinal de entrada do gap-filler
Sinal de saída do gap-filler