FOURTH SERIES MEDIUM POWER

FOURTH SERIES MEDIUM POWER

A gama Fourth Series Medium Power é unha famila de transmisores UHF de ata 5kW de potencia que reúnen unha gran flexibilidade, alta eficiencia enerxética baseada na tecnoloxía Ultra-Wide Band Doherty, deseño compacto, confianza e unha gran facilidade de instalación e posta en marcha, totalmente orientada á optimización do espazo e o aforro de custes.

O seu obxectivo é dar cobertura aos estándares DVB-T, DVB-T2 , ISDB-T e ATSC 1.0/3.0 en redes tanto SFN coma MFN e con equipos capaces de traballar en modo reemisor rexenerativo.

Todas as unidades inclúen a posibilidade de ser totalmente operadas tanto local coma remotamente dando soporte ás necesidades que calquera escenario poida ter, tales coma: sincronización GPS, entradas satélite (DVB-S/S2), entrada do sinal terrestre (DVB-T/T2 e ISDB-T) e incluso funcionalidade de redundancia 1+ 1 e N + 1.

Grazas á tecnoloxía Ultra-Wide Band Doherty pódense lograr importantes reducións de custes no consumo de enerxía, sen afectar a unha operación e mantemento verdadeiramente intelixentes.

01

Características

Gran compacidad: Excitador en 1UR. Amplificador de 600W (750W en ATSC 1.0) en 3UR. Unidade de control en solo 1UR.

Disponible en configuraciones de simple ou dobre excitador.

Entradas: 2 x ASI ou 2 x SMPTE y 2 x TSoIP con conmutación seamless.

Estándares: DVB-T/T2, ISDB-T/T2 and ATSC 1.0/3.0.

Receptor de satélite incorporado (DBV-S/S2 como opción).

Dispoñible entrada RF para o funcionamento en modo reemisor rexenerativo.

Sincronización GPS/GLONASS embebido.

Amplificadores baseados en tecnoloxía Ultra-Wide Band Doherty.

Total control e operación tanto en modo local coma remoto.

02

Propiedades avanzadas

Uso do mesmo módulo amplificador para toda a banda UHF.
Transistores de potencia con tecnoloxía LDV de 50V, que conduce unha maior densidade de potencia.
Configuracións de redundancia 1 + 1 e N + 1.
Interconexión de elementos a través dun único bus de control CAN.
Redundancia da fonte de alimentación en amplificadores de potencia.
Excelente desempeño DAP en tempo real para a optimización do nivel de ombreiras e MER para asegurar a máis alta calidade no sinal transmitido.
Facilidade de operación e configuración local e remota.
Seguimento en detalle da operación do equipo tanto a nivel de servizo coma de HW interno.
Visualización en tempo real do espectro e nivel de ombreiras do sinal transmitido mediante o servidor web ou axente SNMP.
Fontes de alimentación intercambiables en quente e desmontable dende o panel frontal.
Configuración e clonación rápida do transmisor a través do lector MicroSD no panel frontal do excitador.

Transmisor DTT 600W Single-Drive Ultra-Wide Band Doherty en 4UR

Transmisor DTT 600W Single-Drive Ultra-Wide Band Doherty en 4UR

Transmisor DTT 1,2kW Single-Drive Ultra-Wide Band Doherty en 7UR

Transmisor DTT 1,2kW Single-Drive Ultra-Wide Band Doherty en 7UR

Transmisor DTT 600W (1+1) Ultra-Wide Band Doherty en 8UR

Transmisor DTT 600W (1+1) Ultra-Wide Band Doherty en 8UR

Transmisor DTT 2,4kW Dual-Drive Ultra-Wide Band Doherty en 14UR

Transmisor DTT 2,4kW Dual-Drive Ultra-Wide Band Doherty en 14UR

03

Vantaxes e beneficios

Os amplificadores baseados na tecnoloxía Ultra-Wide Band Doherty acadan niveis de eficiencia de primeira clase, de maneira que os Transmisores desta gama ofrecen unha excelente eficiencia, permitindo unha redución decisiva dos custes de enerxía.
O uso da tecnoloxía UWBD fai innecesario calquera cambio de axuste de amplificador de potencia para cambiar o canal RF, o que redunda nunha simplificación e redución nos custes na xestión de repostos.
Gran redución no impacto do sistema a nivel ocupacional e, polo tanto, dos custes de aluguer do espazo no sitio do transmisor.
Alta fiabilidade do sistema grazas ás alternativas de redundancia 1 + 1 e N +1.
Operación local e remota moi intuitiva grazas ao servidor web e a pantalla LCD.
Alta fiabilidade do sistema pola posibilidade de dobre excitador.
Gran flexibilidade de conexión grazas ás alternativas de conectividade na entrada.
Aforro do espazo e necesidade de inversión ao incluír un receptor de satélite (DVB-S/S2) incorporado).