Compromiso de calidade

Body: 

O noso sistema de control de calidade ten como obxectivo garantir que se seguen as normas de garantía de calidade e procedementos en todas as fases do desenvolvemento, produción, servizo e administración.

Imagen principal: 

Texto bajo descripción: 

TRedess é unha empresa certificada pola norma UNE – EN ISO 9001:2015 con nº de rexistro: ER – 1491/2007.​

Política de calidade ›

Ver certificado AENOR ›
Ver certificado IQNET ›

 

 

Imagen B1-1: 
Imagen B1-2: